Javanica a Hirsuta, účinky, dávkovanie

mitragyna-hirsuta

Mitragyna Javanica a Mitragyna Hirsuta sú tropické stromy rastúce v juhovýchodnej Ázii. Konkrétne na ostrovoch Jáva (Mitragyna Javanica) a Sumatra (Mitragyna Hirsuta). Jedná sa rastliny rodu Mitragyna, ale na území SR nie sú zakázané. Listy sú tmavozelené a lesklé.

Stromy sa vyskytujú v nížinných tropických dažďových lesoch.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) (č.1924 / 2006) je zakázané písať informácie o účinkoch a užívaní týchto rastlín.

Tieto rastliny nie sú v SR schválené ako výživový doplnok a potravina. Produkty sú určené na vedecké a zberateľské účely. Predajca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.